Ved spørsmål, ta kontakt med oss.

 

Åpningstider hverdager kl. 09:00–15:00.

 

Ut over vår åpningstid, blir du autoamtisk koblet til vår sperretjeneste. Sperretjenseten har begresnet tilgang til våre systemer, så de kan kun hjelpe til med sperring av kort.

 

 

 

Telefon
480 33 400

E-post
info@ngbk.no

Postadresse
NorgesGruppen Finans AS
Postboks 130
2381 Brumunddal