Vi har mottatt et betalingsvarsel, men forstår ikke grunnlaget

Betalingsvarsler fra oss har et unikt regningsnummer. Dette er ikke en referanse til tidligere utsendt regning. Ett tips er å kontrollere at dere har innbetalt til oss hver måned. Om dere mangler en regning, ta kontakt så sender vi kopi.

 

Hvor blir kortet sendt?

Alle kort sendes automatisk til kortholders folkeregistrerte adresse, PIN-kode sendes separat. Dette ihht finanstilsynets retningslinjer.

 

Vi har tastet feil PIN for mange ganger, hvordan åpnes kortet?

Når det tastes feil PIN 3 ganger blir kortet automatisk sperret i 24 timer før det åpnes igjen med samme kode. Ved behov for ny PIN, ring eller send oss en e-post. Ny PIN sendes alltid per post til kortholders folkeregistrerte adresse.

 

Vi ønsker en høyere kredittgrense, hvordan øker vi denne?

Ved ønske om økt kredittgrense må signaturfullmektig(e) i selskapet sende en e-post til info@ngbk.no med ønsket beløp. Vi vurderer alle forespørsler fortløpende og dere mottar en rask tilbakemelding etter at vi har foretatt ny kredittsjekk av selskapet.

 

Når sendes regning, og kan vi endre forfallsdato?

Regning sendes ut den 01. i hver måned. Det er ikke mulig å endre forfallsdato. Offentlige virksomheter har 25 dagers betalingsfrist, mens private virksomheter har 14 dager.

 

Kan man ha flere kort på samme kortkonto?

Ja, det kan bestilles så mange kort man ønsker på samme kortkonto. Det går også fint å ha flere kort på samme kortholder. Merk at årsavgift gjelder per kort.

 

Hvem kan benytte kortet?

Ihht finanstilsynets retningslinjer må alltid kort opprettes på en person, og det er kortholder som kan benytte kortet.

 

Hvor kan man benytte kortet?

Bedriftskortet kan benyttes i alle NorgesGruppens dagligvarekjeder; Kiwi, Meny, Jacob's, Joker, Spar/Eurospar, Nærbutikken og Storcash.

Obs! For å benytte kortet hos Storcash må det i tillegg opprettes et kundeforhold i den aktuelle butikken, dette gjøres på storcash.no/bli-kunde.

 

Kortholder har sluttet, og vi vil ha kort i et annet navn, hvordan går vi frem?

For ny kortholder må det sendes nytt kort, og vi må få signert søknad på dette. Søknad sendes elektronisk, velg "Eksisterende kunde" under fanen "søk".

Eksisterende kortkonto hos oss finnes på faktura og begynner på 611 ...

 

Kan man registrere Trumf-profil på bedriftskortet?

Nei, Trumf-profilen er knyttet til privatpersoner og kan ikke benyttes sammen med bedriftskortet. Det samme gjelder kjedenes øvrige kundefordeler, som f.eks.: KIWI Pluss, Sunnhetsbonus, Glad Mandag.

 

Hvor finner jeg kortnettbanken?

Kortnettbanken til NorgesGruppen Bedriftskort er avviklet. Kundeservice er alltid behjelpelig med å svare på spørsmål knyttet til saldo, transaksjonsdetaljer, regningskopier og annen informasjon.